Fear not, for I bring you Good news of Great Joy. MAGAALADA FARXA. Mimi ni Yeye aliye hai; nili kufa na tazama, mimi ni hai milele na milele! Nami ninazo funguo za mauti na kuzimu.
And there was Great Joy in that City MAGAALADA FARXA. Maana alikuwa akitazamia mji wenye misingi ya kudumu ambao umebuniwa na kujengwa na Mungu mwenyewe.